انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمان در سال 1371 در راستای پشتیبانی و خدمت رسانی به نقاشان ساختمان و نیز بمنظور ایجاد مرجعی قدرتمند و موثق در زمینه رفع مصائب و نیازهای این قشر کمتر دیده شده ، به همت پیشکسوتان این حرفه بنیاد نهاده شده است.

نمونه کارهای انجمن نقاشان

 

ضمانت ما اعتبار ماست

کادر حرفه ای انجمن از ابتدا تا انتها همراه شماست