• رنگ اپوکسی:

این رنگ بعنوان یک لایه میانی و یا آستری بر پایه رزین اپــوکسی و سخت کننده پلی آمید که بوسیله اکسید آهن میکایی غنـی گردیده ،تولید و عرضه میگردد. این رنگ مقاومت مناسبی در برابر رطوبت ، آب ،محیطهای قلیایی و اسیدی داشته ولیکن جهت محافظت کامل نیاز به پوشش میانی و رویه متناسب با شرایط محیطی دارد.از این رنگ به عنوان یک رنگ میانی بسیار مناسب جهت سازه هاي فلـــــــزي نظیر پلـهــا ، سولـــه هاي صنعتـــی، خطوط لوله و انتقال، مخازن ، تجهیزات مغروق در آب شیرین وهمچنین کلیه ســــازه هاي فلزي در مناطق ساحلــی و SHORE OFF استفاده میگردد.