رنگ لاتکسی یا اکریلیک

  • رنگ لاتکسی یا اکریلیک:

رنگ های لاتکسی حلال در آب بوده و به سادگی تمیز می شوند و سریعتر از رنگ های روغنی خشک می شوند و در حین خشک شدن گاز کمتری متصاعد می کنند در نتیجه فرآیند کار سرعت بیشتری می یابد. این رنگ دارای خاصیت ارتجاعی بیشتری نسبت به رنگ های روغنی بوده و در برابر ترک های سطحی مقاوم تر هستند.