• رنگ لعابی:

رنگ های لعابی بعد از خشک شدن با لایه ای سخت و مقاوم تبدیل می شوند  و بر روی دیوارها و سطوحی کاربرد دارد به پوشش ضد آب نیاز دارند.