• رنگ کنیتکس :
  1.  کنیتکس روغنی: این نوع کنیتکس هم منا سب داخل و هم بیرون ساختمان می باشد و مهمترین مزیت آن آب گریز  (واترپروف )بودن آن است  که در برابر عوامل جوی کاملا مقاوم  بوده و برای استفاده در نما مناسب است  همینطور سبک وزن  بوده و وزن مخصوص آن بارکمتری برروی سیمان ، چوب ،آدواز،بتون ،گچ و… وارد می کند و از معایب آن گرانی ، دیر خشک شدن و بوی نامطبوع بوده و چون حلال آن بنزین است تا قبل خشک شدگی کامل با کوچکترین جرقه ای مشتعل می شود  و استحکام نهایی آن پس از 3 هفته حاصل می شود
  2. کنیتکس پلاستیک: برای داخل ساختمان که در معرض آب نباشد مناشب است . مزیت آن عدم وجود بوی نامطبوع ، عدم اشتعال ، خشک شدن سریع و رقیق شدن با آب می باشد .معایب آن آب گریز نبودن است زیرا اگر در معرض آب قرار گیرد رطوبت را جذب نموده وچسبندگی خود را از دست می دهد.
  3. کنیتکس اکرولیک: هم برای داخل و خم برای خارج ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد . مزیت آن اب گریز بودن و عدم وجود بوی نامطبوع ، عدم اشتعال ، خشک شدن سریع می باشد.رنگ کنیتکس را با پمپ باد یا قیف های مخصوص به دیوار  یا سقف می پاشند .