نقاشی آلکاییدی یا روغنی

  • نقاشی آلکاییدی یا روغنی:

رنگ روغنی شفاف و براق است. از اين نوع رنگ ها علاوه بر نقاشی ساختمان می توان در رنگ آميزی و نقاشی درب و پنجره های چوبی نيز استفاده کرد. حتی فلزاتی مانند نرده، درب و پنجره، فرفورژه نيز موارد مناسبی برای نقاشی توسط رنگ های روغن هستند.ويژگی ای که رنگ های روغن را از رنگ های پلاستيک مجزا و برتر می کند اين است که 100% قابليت شستشو دارند و از پوشش دهی بسيار بالايی در سطوح برخوردار هستند و به دليل خاصيت عايق بودن نسبت به آب گزينه ی مناسبی برای رنگ آميزی و نقاشی نرده، درب های چوبی و پنجره و تمامی چارچوب های فلزی هستند در مقابل بايد در نظر داشت که بوی نامطبوع رنگ های روغنی در طول دوره نقاشی ساختمان شما بنابر درجه حرارت محيط ممکن است حتي تا دو هفته هم در محيط باقی بماند و موجب آزار ساکنين شود. ضمناً به دليل زمان طولانی خشک شدن سطوح، مشتريان بايد صبوری بيشتری در رنگ آميزی ساختمان خود داشته باشند!