پروژه های اجرا شده و در حال اجرا توسط انجمن

خدمات  و پروژه های ارائه شده تا کنون:
  • با همیت و تعاون مسئولان عزیز انجمن احداث و اتمام و بهره برداری پروژه مسکن مهر صنف نقاشان در شهر پرند از جمله برنامه های موفق این ارگان بوده که هم اکنون نیز با چهارده بلوک مجزا و مجهز  و استاندارد در صدر پروژه های تأیید شده و ممتاز این شهرک می باشد .
  • ارائه  کامل ترین  و جامع ترین خدمات بیمه تکمیلی در دو دوره ی متوالی به اعضای محترم صنف کارگران نقاش ساختمانی از سوی نمایندگی بیمه ایران که از جمله معتبرترین و شناخته شده ترین بیمه گذاران سازمانی کشور است .
خدمات یا پروژه های در دست اجرا :
  • به زودی
  • به زودی
  • به زودی